Bronsystemen

Er zijn legio aan bronnen denkbaar. De meest voorkomende bronsystemen voor comfort verwarming/ koeling zijn de aarde en de lucht. Er zijn ook andere bronnen denkbaar zoals restwarmte uit een industrieel proces of afblaaslucht. Hieronder vindt u de meest toegepaste bronsystemen voor onze warmtepompen.

buitenlucht bronsysteem

Lucht-Water warmtepompen onttrekken de warmte uit de koude buitenlucht. Het buitentoestel is technisch te vergelijken met de radiateur van een auto met bijhorende ventilator. Er zitten twee leidingen aan de wisselaar welke worden aangesloten op de warmtepomp. De uiteinden van deze leidingen worden verbonden met de warmtepomp. Het bronsysteem wordt vervolgens gevuld met een mengsel van gas en vloeistof.

De werking

Het mengsel wordt rondgepompt en circuleert dus over de warmtepomp, door de buitenlucht wisselaar. Op het zelfde moment draait de ventilator waardoor er buitenlucht over de wisselaar wordt geblazen.
De warmtepomp onttrekt de warmte-energie aan het mengsel waardoor het mengsel kouder wordt dan de buitenlucht. Hierdoor kan het mengsel via de buitenlucht-wisselaar weer, warmte-energie opnemen uit de buitenlucht. Vervolgens onttrekt de warmtepomp deze warmte energie weer aan het mengsel (dit is een continu proces).
De onttrokken warmte-energie wordt tegelijkertijd door de warmtepomp opgewaardeerd naar een hogere temperatuur geschikt voor verwarming.

Voordelen

 • Goed rendement dankzij onze unieke en gepattenteerde technieken! (ASD techniek = actieve onderkoeling en ontdooiing en het toepassen van een exclusieve V-vormige verdamper-Link).
 • Geen grondwerk nodig.
 • Goedkoper in aanschaf dan een aardwarmte systeem.
 • Actieve koeling mogelijk via vloerkoeling en airco units.
 • Zwembadverwarming mogelijk.

Nadelen

 • Koeling geschiedt actief wat inhoud dat de koelcompressor moet draaien. De koelkosten zijn hierdoor gelijk aan die van een traditionele koel installatie.
 • Rendement ligt in de winter iets lager dan een aardwarmte systeem.
Vraag een offerte aan

Wilt u weten wat Enerso voor u kan betekenen? Vraag een offerte aan. Vul uw gegevens in en we nemen contact met u op.

Offerte aanvragen

verticaal gesloten bronsysteem

In de grond worden een aantal verticale grondboringen gedaan van 60 tot 160 meter diep. Elk boorgat wordt voorzien van een lange kunststof leidinglus. De uiteinden van deze leidinglussen worden verbonden met de warmtepomp. Het bronsysteem wordt vervolgens gevuld met een mengsel van water en antivries. Het mengsel wordt rondgepompt en circuleert dus over de warmtepomp, door de leiding lussen in de aarde en weer terug naar de warmtepomp.
De warmtepomp onttrekt de warmte-energie aan het mengsel waardoor het mengsel kouder wordt dan de aarde. Hierdoor kan het mengsel via de verticale lussen, warmte-energie opnemen uit de aarde. Vervolgens onttrekt de warmtepomp deze warmte energie weer uit het mengsel (dit is een continu proces).
De onttrokken warmte-energie wordt tegelijkertijd door de warmtepomp opgewaardeerd naar een hogere temperatuur geschikt voor verwarming.

Hoeveel boringen en hoe diep wordt er geboord?

De hoeveelheid boringen en de diepte is geheel afhankelijk van het verwarmingsvermogen en de bodemgesteldheid. De bron temperatuur zal gedurende het verwarmingsseizoen in temperatuur afnemen van +/- 6℃ in de herfst tot 0℃ in de lente.

Voordelen

 • Een goed rendement bij een juist gedimensioneerde bron en verwarmingssysteem.
 • Energie zuinige, passieve koeling mogelijk.
 • Onderhoudsvrij bronsysteem omdat het een gesloten systeem betreft.
 • Bijna overal toepasbaar behalve in waterwingebied.

Nadelen

 • Er dient voldoende boorruimte op locatie aanwezig te zijn.
 • Bij grote vermogens zijn er veel boringen benodigd waardoor de kostprijs hoger uit
 • zal vallen dan bij een open bron-systeem.
Vraag een offerte aan

Wilt u weten wat Enerso voor u kan betekenen? Vraag een offerte aan. Vul uw gegevens in en we nemen contact met u op.

Offerte aanvragen

horizontaal gesloten bronsysteem

In de grond van uw land of tuin worden op een diepte van +/- 1,5 meter, een aantal lange lussen van kunststof leidingen ingegraven. De uiteinden van deze leidingen worden verbonden met de warmtepomp. Het bronsysteem wordt vervolgens gevuld met een mengsel van water en antivries.

De werking

Het mengsel wordt rondgepompt en circuleert dus over de warmtepomp, door de leiding lussen diep in de aarde en weer terug naar de warmtepomp.
De warmtepomp onttrekt de warmte-energie aan het mengsel waardoor het mengsel kouder wordt dan de aarde. Hierdoor kan het mengsel via de verticale lussen, warmte-energie opnemen uit de aarde. Vervolgens onttrekt de warmtepomp deze warmte energie weer aan het mengsel (dit is een continu proces).
De onttrokken warmte-energie wordt tegelijkertijd door de warmtepomp opgewaardeerd naar een hogere temperatuur geschikt voor verwarming. De bron temperatuur zal gedurende het verwarmingsseizoen in temperatuur afnemen van +/- 8℃ in de herfst tot +/-0℃ in de lente.

Voordelen

 • Een goed rendement bij een juist gedimensioneerde bron en verwarmingssysteem.
 • Energie zuinige, passieve koeling mogelijk.
 • Onderhoudsvrij bronsysteem omdat het een gesloten systeem betreft.

Nadelen

 • Er is een grote grondoppervlakte voor nodig (1,5x het te verwarmen oppervlakte).
 • Vaak alleen geschikt voor kleine vermogens.
 • Er mogen geen bomen worden geplaatst op de collector.
 • De horizontale bodemcollector heeft veel plaats nodig.
 • De aanleg brengt veel graafwerk met zich mee.
Vraag een offerte aan

Wilt u weten wat Enerso voor u kan betekenen? Vraag een offerte aan. Vul uw gegevens in en we nemen contact met u op.

Offerte aanvragen

verticaal open bronsysteem

Hiervoor worden er twee grondwater bronnen geboord van +/- 70 meter diep, met een onderlinge afstand van +/- 15 meter. Één haal bron en een retour bron welke allebei worden verbonden met de warmtepomp.

De Werking

Het bronwater wordt door via de warmtepomp opgepompt en stroomt door de bronzijde van de warmtepomp naar de retourbron. De warmtepomp onttrekt de warmte-energie aan het bronwater en pompt het afgekoelde bronwater de aarde weer in via de retourbron.
De onttrokken warmte-energie wordt tegelijkertijd door de warmtepomp opgewaardeerd naar een hogere temperatuur geschikt voor verwarming.

Voordelen

 • Zeer goed rendement bij een juist gedimensioneerde bron en verwarmingssysteem.
 • Constante water/bron temperatuur van +/- 10℃ en daardoor een constant rendement.
 • Energie zuinige, passieve koeling onbeperkt mogelijk.
 • Mits goede grondwaterkwaliteit en tot 80 kW bijna altijd toepasbaar behalve in waterwingebieden.
 • Zeer grote vermogens mogelijk.

Nadelen

 • Bij vermogens boven de ~80kW is energiemeting verplicht en vergunning noodzakelijk.
 • Het betreft een open bronsysteem en daardoor is er kans op het dichtslippen van de bron.
 • Afhankelijk van de jaarlijkse warmtepomp check is onderhoud aan de bron nodig (gemiddeld eens in de 15 jaar).
Vraag een offerte aan

Wilt u weten wat Enerso voor u kan betekenen? Vraag een offerte aan. Vul uw gegevens in en we nemen contact met u op.

Offerte aanvragen