Een WKO installatie

WKO is een vorm van energieopslag in de bodem. Warmte Koude Opslag (WKO) is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen, woningen, kassen en processen te verwarmen en/of te koelen. Bij de koudeopslag wordt winterkoude gebruikt voor koeling in de zomer. En warmte uit de zomer wordt opgeslagen voor verwarmen in de winter. Bij de open systemen bij Warmte Koude Opslag (WKO) wordt grondwater uit de bodem als energiedrager gebruikt voor koelen of verwarmen. Daarna wordt het grondwater weer in de bodem geïnjecteerd.

Hoe werkt een WKO-systeem

Het principe van een WKO-systeem is simpel. Nabij het te conditioneren gebouw worden twee waterbronnen geboord. Eén van deze bronnen noemen we de warme-bron en de andere noemen we de koude-bron.

WKO in de Winter

In de winter wordt er grondwater opgepompt uit de warme-bron. Dit grondwater stroomt door een warmtewisselaar, welke warmte onttrekt uit het grondwater voor gebouwverwarming. Het afgekoelde grondwater stroomt vervolgens verder en wordt in de koude-bron weer geïnjecteerd in de bodem. Vaktechnisch hebben we afgesproken bij een WKO-systeem altijd te redeneren vanuit de koude-bron. Daarom heet dit proces vaktechnisch: Koude-laden.

WKO in de Zomer

In de zomer wordt er koud grondwater opgepompt uit de koude-bron. Dit grondwater stroomt ook door de wisselaar maar nu om het gebouw te koelen. Het grondwater wordt hierdoor opgewarmd en vervolgens weer geïnjecteerd in de warme bron. Vaktechnisch hebben we afgesproken bij een WKO-systeem altijd te redeneren vanuit de koude-bron. Daarom heet dit proces vaktechnisch: Koude-ontladen.

Balans

Een goed WKO-systeem dient in balans te zijn. Balans in koude- en warmtevraag uit de bodem. Dit om de bodem niet te verstoren. Vanaf een bepaalde capaciteit zijn hier wettelijke normen aan verbonden.

Vraag een offerte aan

Wilt u weten wat Enerso voor u kan betekenen? Vraag een offerte aan. Vul uw gegevens in en we nemen contact met u op.

Offerte aanvragen